EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Võrdsete võimaluste edendamise võrgustik

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Võrgustikust

Võrdsete võimaluste edendamise võrgustiku eesmärgiks on tõhustada struktuurivahendite kasutamisel võrdsete võimaluste edendamist, ühtsustada seisukohti ja metoodikaid ning vahetada häid kogemusi. Võrgustikul on oma list, mis hõlmab rakendusasutusi ja rakendusüksusi.

Võrgustiku liikmed saavad kokku vähemalt kaks korda aastas. Igal võrgustiku liikmel on õigus vajaduse korral teha ettepanek võrgustiku kohtumise kokkukutsumiseks, et arutada mõnda olulist küsimust.

 

Teated

Võrgustiku kohtumine toimub 12. detsembril 2018 kell 14:00 – 16:00 soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei ruumides aadressil: Roosikrantsi 8b.

Päevakava:

  •  räägime uutest soolise võrdõiguslikkuse väljakutsetest muutuvas töömaailmas – Kaisa Knight, võrdsuspoliitikate osakond;
  •  tutvustame soolõime rakendamise häid praktikaid ühes organisatsioonis – Helen Biin, Eesti Teadusagentuur;
  •  teeme ülevaate struktuurifondide meetmetes „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud“, Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja toetava taristu väljaarendamine“ ja „Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine“ läbiviidud ligipääsetavuse analüüsi tulemustest – Jüri Järve, Ligipääsetavuse foorum;
  • teeme kokkuvõtte lõppevast aastast ja kavandame tegevusi algavaks 2019. aastaks.

 

 

Toimunud üritused

Tagasiside meie tööle