EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Võrdsetele võimalustele avalduva mõju hindamine meetmete vahehindamistes

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus